TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

 

 

Uczestniczę w charakterze tłumacza przysięgłego w czynnościach spółek z udziałem kapitału francuskiego dokonywanych przed notariuszem, tłumaczę spotkania i dokumenty towarzyszące zawieranym przez nie transakcjom. Tłumaczę również przebieg rozpraw sądowych i akta spraw w sporach, których są stroną.

Pomagam osobom francuskojęzycznym, które nie władają językiem polskim, w kontaktach z polskimi urzędami i instytucjami przy czynnościach, które wymagają obecności tłumacza przysięgłego. A zatem „kupuję i sprzedaję” nieruchomości u notariusza, „zawieram” związki małżeńskie w USC, „zdaję” egzaminy na prawo jazdy w ośrodkach egzaminacyjnych, „zaciągam” kredyty w bankach lub „uznaję” dzieci w urzędach dzielnicy.

Tłumaczę na język polski dokumenty z krajów francuskojęzycznych, które są wymagane przez polskie urzędy i instytucje do uznania praw danej osoby w Polsce. Są to dokumenty rozwodowe, testamenty, wyciągi bankowe, zaświadczenia o niekaralności, dowody zakupu rzeczy ruchomych i nieruchomości, świadectwa, dyplomy i in.