TŁUMACZENIA KONFERENCYJNE

 

 

Jako tłumacz konferencyjny biorę udział w tłumaczeniu oficjalnych wystąpień w trakcie uroczystości (m.in. uroczystość w Trybunale Konstytucyjnym z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja), szkoleń (m.in. sesje coachingowe Axa Polska, szkolenie w zakresie dialogu społecznego w Saint Gobain), seminariów (m.in. seminarium na temat bankowości indywidualnej BNP Paribas), konferencji (m.in. współpraca w zakresie kształcenia sędziów, prokuratorów oraz personelu sądów i prokuratur jako element Wspólnej Polityki Sąsiedztwa UE), kongresów (m.in. II Kongres Notariuszy Unii Europejskiej), konferencji prasowych (Ministerstwa Infrastruktury i jego francuskiego odpowiednika po wspólnym seminarium poświęconym transportowi kolejowemu i miejskiemu) jak i ożywionych dyskusji w trakcie wąskich spotkań grup roboczych (regularna współpraca z firmą Dalkia Polska S.A.).

Tematyka tłumaczonych przeze mnie spotkań obejmowała m.in. transport, energetykę, zasoby ludzkie, handel i marketing, szeroko pojęte prawo i finanse oraz zabezpieczenia społeczne i dialog społeczny.

Moim dodatkowym atutem w pracy tłumacza konferencyjnego jest teoretyczne przygotowanie do zawodu oraz praca w charakterze nauczyciela tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych. Do pracy na tej płaszczyźnie zostałam przygotowana m.in. na szkoleniach organizowanych przez Generalną Dyrekcję ds. Szkoleń Ustnych i Konferencji Komisji Europejskiej.