CENNIK

 

 

TŁUMACZENIA PISEMNE
55 zł za stronę rozliczeniową w trybie zwykłym
70 zł za stronę rozliczeniową w trybie pilnym
90 zł za stronę rozliczeniową w trybie ekspresowym


TŁUMACZENIA USTNE
350 zł za blok do 2 godz. (dla klientów indywidualnych)
700 zł za blok od 2 do 4 godz.
1400 zł za blok od 4 do 8 godz.


Podane stawki nie zawierają podatku VAT.
Strona rozliczeniowa wynosi 1600 znaków w przypadku tłumaczeń zwykłych i 1125 znaków w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych.


Liczbę stron zaokrąglam do pełnej strony w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych i do połowy strony w przypadku tłumaczeń zwykłych.

 

Tryb zwykły oznacza tłumaczenie do 6 stron w ciągu jednego dnia roboczego, tryb pilny to tłumaczenie od 7 do 10 stron, tryb ekspresowy to powyżej 10 stron do tłumaczenia dziennie.